Treść artykułu

SUKCESY UCZNIÓW KL. I-III

baner-sukcesy1-3

"Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać".

                                                                                                                                                                                /Jadwiga Hanisz/

W zmodernizowanym procesie kształcenia zintegrowanego, zmierzającego do zapewnienia wszystkim uczniom klas I-III optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, mocno akcentowana jest rola różnorodnej aktywności uczniów.

Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.

ludzik-sukces kl 1-3

Za niezwykle istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania poprzez otwarty styl stosunków między nauczycielami i dziećmi, zapewnienie poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywanie uczucia radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.

Doskonaląc własny warsztat pracy, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań metodycznych pobudzających aktywność uczniów, jak również poszukujemy nowych form.

Sprawdzoną i bardzo ciekawą formą dla uczniów naszej szkoły są różnorodne konkursy, które prowadzone są etapami przez cały rok szkolny.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie kształcenia zintegrowanego mogli skorzystać z bogatej oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

KONKURSY REJONOWE, POWIATOWE I DEKANALNE

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKIE

KONKURSY SZKOLNE

Szkolny Konkurs Matematyczny klas trzecich “Tabliczka Mnożenia”

 • Mistrz – Zuzanna Maj, kl. III a, ucz. p. Joanny Zybury
 • Wicemistrz – Ignacy Kądziela, kl. III a, ucz. p. Joanny Zybury
 • Mistrz – Iga Ścibor, kl. III b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
 • Wicemistrz – Liliana Pypeć, kl. III b, ucz. p. Ilony Kucharskiej
 • Mistrz – Mateusz Stachula, kl. III c, ucz. p. Katarzyny Nowak
 • Wicemistrz – Maja Małkowska, kl. III c, ucz. p. Katarzyny Nowak
 • Mistrz – Jakub Lipiński, kl. III d, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
 • Wicemistrz – Bartosz Pietruszka, kl. III d, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
 • Mistrz – Szymon Nowakowski, kl. III e, ucz. p. Marty Ćwik
 • Wicemistrz – Oskar Praga, kl. III e, ucz. p. Marty Ćwi

Szkolny konkurs na najpiękniejszy różaniec kl. III

 • I miejsce – Julia Celińska, kl. III b, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • II miejsce – Wiktoria Gawlik, kl. III d, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • II miejsce – Zuzanna Maj, kl. III a, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • II miejsce – Wiktoria Starzomska, kl. III a, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • III miejsce – Jan Parczewski, kl. III a, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • III miejsce – Antoni i Kamil Statuch, kl. III d, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • Wyróżnienie – Krystian Świstak, kl. III a, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • Wyróżnienie – Szymon Stankiewicz, kl. III c, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • Wyróżnienie – Alicja Drabina, kl. III d, ucz. ks. Adama Kamińskiego
 • Wyróżnienie – Oskar Praga, kl. III e, ucz. ks. Adama Kamińskiego