Click to listen highlighted text!

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

logo Szkoły Bez Przemocy

Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”. Program, prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczały by to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy do którego przestrzegania pisemnie zobowiązać musiała się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu – Wspólnie działamy przeciw przemocy w działania naszej szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Jednym z ważnych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w naszej szkole na podstawie którego można było podjąć działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki naszych badań a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy. Cała społeczność szkolna jest świadoma wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Kodeks naszej szkoły

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - KOMIKS

1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

grafika_szkoła

2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

grafika_chłopiec odsuwający krzesło

3. W mojej szkole szanuje się uczniów.

grafika_zgoda

4. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.

grafika_ bójka

5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.

grafika_kłótnia i zgoda

6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.

rysunek - strażak pomagający

7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.

rysunek - chłopiec pukający do drzwi

8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.

rysunek-złość

9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.

rysunek - przeciąganie liny

10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.

Grafika - nagrodzeni chłopcy

 Rys: Hubert Ronek

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!