Click to listen highlighted text!

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

logo Szkoły Bez Przemocy

Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”. Program, prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczały by to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy do którego przestrzegania pisemnie zobowiązać musiała się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu – Wspólnie działamy przeciw przemocy w działania naszej szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Jednym z ważnych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w naszej szkole na podstawie którego można było podjąć działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki naszych badań a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy. Cała społeczność szkolna jest świadoma wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Kodeks naszej szkoły

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - KOMIKS

1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

Rysunek przedstawia szkołę. Przed szkołą stoi nauczyciel, dziewczynka i jej rodzice. Fruwają też dwa białę ptaki i śieci uśmiechnięte słońce.

2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

Grafika_chłopiec odsuwający krzesło, aby dziewczynka mogła na nim usiąść.

3. W mojej szkole szanuje się uczniów.

Rysunek przedstawia zgodę - chłopiec i mężczyzna podają sobie ręce.

4. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.

Grafika złożona jest z 2 rysunków: po lewej widzimy bójkę. Obrazek ten jest przekreślony na czerwono. Po prawej widzimy dorosłych i chłopca, którzy grożą palcem.

5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.

Rysunek przedstawia dwa obrazy - dwa okna. Po lewej widać kłótnię i bójkę oraz zamknięte okno. Po prawej rodziny i godzących się chłopców.

6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.

Rysunek - Starażacy pomagają zejść z drzewa kotu.

7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.

Rysunek- Chłopiec puka do drzwi.

8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.

Rysunek przedstawia złość.

9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.

Rysunek - Przeciąganie liny.

10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.

Grafika przedstawia dwa obrazki, po lewej stronie chłopie pomaga wiązać sznurówki, a z prawej odbiera nagrodę.

 Rys: Hubert Ronek

Skip to content Click to listen highlighted text!