Click to listen highlighted text!

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

NASZE HASŁO

“Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”.

CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

logo szkoły
 • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w “ukrytym programie szkoły”. Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

CERTYFIKAT

Certykikat Szkoły promującej zdrowie
Certykikat Szkoły promującej zdrowie

KOORDYNATOR:

 • Wioletta Szymańska

OPIEKUN:

 • Ewelina Zagórna

WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

 • PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
 • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
 • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
 • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
 • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
 • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
 • Duża poprawa warunków fizycznych.
 • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III.
 • Wprowadzenie Dnia Zdrowej Przekąski.
 • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
 • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
 • Udział w programie “Warzywa i owoce w szkole”
 • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
  – Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
  – Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.

PROGRAM SPZ NA ROK 2020/2021

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis działań

Termin realizacji

1.

„Z witaminami Ci do twarzy”

Zrobienie zdjęcia promującego zdrowe odżywianie. Wystawa prac pokonkursowych.

Wrzesień 2020

2.

„Zdrowy tydzień”

•           Poniedziałek – Dzień Jogurtu

•           Wtorek – Dzień Zbożowego Batonika

•           Środa – Dzień Zdrowego Soku

•           Czwartek – Dzień suszonych owoców

•           Piątek – Dzień Mleka

Październik 2020

3.

Współpraca z Sanepidem

Udział w programie  edukacji antynikotynowej ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”

Listopad 2020

4.

„Moja książka kucharska”

Wykonanie książki kucharskiej ze zdrowymi przepisami. Wystawa prac.

Grudzień 2020

5.

„Ile soli…?Ile cukru…?”

Wystawa plakatów, informujących o zawartości cukru oraz soli w produktach i napojach często spożywanych przez dzieci.

Styczeń 2021

6.

„Zdrowy oddech”

Pogadanka przez pielęgniarką w szkole, wystawa plakatów, happening.

Luty 2021

7.

„Aktywna rodzina”

 

Konkurs fotograficzny ,,Postaw na rodzinę”, promocja racjonalnego odżywianie i aktywności fizycznej.

Marzec 2021

8.

„Zdrowe drugie śniadanie”

 

Przygotowanie  drugiego śniadania w klasach w ramach godziny wychowawczej. Dokumentacja fotograficzna

Kwiecień 2021

9.

,,Ruch to zdrowie”

Gry i zabawy sprawnościowe- rywalizacja klas VII

Maj 2021

REALIZACJA PROJEKTU

"Zdrowy tydzień"

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klas młodszych 1b, 1d, 2e, 3b, 3d, 3e oraz starszych 6d, 6h, 7c, 7e pod okiem wychowawców prezentowali zdrowy styl życia. Uczniowie pokazywali zdrowe odżywianie przygotowując różnorodne posiłki. W ramach ,,zdrowego tygodnia” spożywali jogurty, soki owocowe, mleko oraz zbożowe batoniki i suszone owoce. Działania naszych uczniów miały na celu przekazanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i jego uwarunkowań profilaktycznych. Ponadto zachęcały wszystkich do kształtowania prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, tak ważnych w okresie pandemii.

Wirtualna książka kucharska pt. "Świątecznie znaczy zdrowo"

POMOCE DO LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. I-II

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. III-IV

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. V-VI

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. VII-VIII

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!