Treść artykułu

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

NASZE HASŁO

“Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”.

CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

logo_czerwone
 • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w “ukrytym programie szkoły”. Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

CERTYFIKAT

KOORDYNATOR:

 • Wioletta Szymańska

OPIEKUN:

 • Ewelina Zagórna

WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

 • PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
 • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
 • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
 • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
 • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
 • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
 • Duża poprawa warunków fizycznych.
 • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III.
 • Wprowadzenie Dnia Zdrowej Przekąski.
 • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
 • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
 • Udział w programie “Warzywa i owoce w szkole”
 • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
  – Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
  – Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.

Program Szkoły Promującej Zdrowie 2020/2021

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis działań

Termin realizacji

1.

„Z witaminami Ci do twarzy”

Zrobienie zdjęcia promującego zdrowe odżywianie. Wystawa prac pokonkursowych.

Wrzesień 2020

2.

 

„Zdrowy tydzień”

•           Poniedziałek – Dzień Jogurtu

•           Wtorek – Dzień Zbożowego Batonika

•           Środa – Dzień Zdrowego Soku

•           Czwartek – Dzień suszonych owoców

•           Piątek – Dzień Mleka

Październik 2020

3.

Współpraca z Sanepidem

Udział w programie  edukacji antynikotynowej ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”

Listopad 2020

4.

„Moja książka kucharska”

Wykonanie książki kucharskiej ze zdrowymi przepisami. Wystawa prac.

Grudzień 2020

5.

„Ile soli…?Ile cukru…?”

Wystawa plakatów, informujących o zawartości cukru oraz soli w produktach i napojach często spożywanych przez dzieci.

Styczeń 2021

6.

„Zdrowy oddech”

Pogadanka przez pielęgniarką w szkole, wystawa plakatów, happening.

Luty 2021

7.

„Aktywna rodzina”

 

Konkurs fotograficzny ,,Postaw na rodzinę”, promocja racjonalnego odżywianie i aktywności fizycznej.

Marzec 2021

8.

„Zdrowe drugie śniadanie”

 

Przygotowanie  drugiego śniadania w klasach w ramach godziny wychowawczej. Dokumentacja fotograficzna

Kwiecień 2021

9.

,,Ruch to zdrowie”

Gry i zabawy sprawnościowe- rywalizacja klas VII

Maj 2021

POMOCE DO LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. I-II

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. III-IV

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. V-VI

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. VII-VIII