Click to listen highlighted text!

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

NASZE HASŁO

“Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”.

CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

logo szkoły
 • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w “ukrytym programie szkoły”. Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

CERTYFIKAT

Certykikat Szkoły promującej zdrowie
Certykikat Szkoły promującej zdrowie

KOORDYNATOR:

 • Wioletta Szymańska

OPIEKUN:

 • Ewelina Zagórna

WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

 • PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
 • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
 • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
 • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
 • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
 • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
 • Duża poprawa warunków fizycznych.
 • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III.
 • Wprowadzenie Dnia Zdrowej Przekąski.
 • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
 • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
 • Udział w programie “Warzywa i owoce w szkole”
 • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
  – Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
  – Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.

TYDZIEŃ DLA ZDROWIA

Ruch to zdrowie

Zdrowe śniadanie

 • Klasa I a
 • Klasa I b
 • Klasa I c
 • Klasa I d
 • Klasa II a
 • Klasa II b, II d
 • Klasa III b
 • Klasa VII h

Aktywny wypoczynek

12 maja uczniowie klasy IV d wraz z wychowawcą, panem Pawłem Łagodą, wzięli udział w inspirujących warsztatach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.,

Klasa VIII b w Parku Miejskim

„Słońce do nas się uśmiecha, na gałęzi śpiewa ptak,
a my właśnie wyruszamy na zielony, zdrowia szlak…”

„Tydzień dla zdrowia” klasy III c i III d wraz z grupą dzieci z Ukrainy, postanowiły rozpocząć pieszą wędrówką. Celem był park miejski przy ul. Mikołaja Kopernika. Uczniowie pod opieką wychowawców pani Iwony Stańczak i pani Pauliny Frejlich , pani Marinki i pani Dawida dotarli tam ze śpiewem na ustach. Pogoda dopisywała, humory też. Uczniowie z radością korzystali z wielu atrakcji tego miejsca- huśtawek, karuzeli, parkowego atlasu i fontanny. To tu, „pod chmurką” dzieci zjadły zdrowe śniadanie, które w gromadzie i pięknej scenerii parku smakowało wyjątkowo.

Integracyjny spacer, zabawa na świeżym powietrzu i nutka historii w kl. VII c

Skip to content Click to listen highlighted text!