Treść artykułu

SZKOLNE ATELIER

Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie w uczniach wrażliwości estetycznej wraz z umiejętnościami manualnymi. Rozwój kulturalny jest elementem niezastąpionym w edukacji młodego człowieka. Stały kontakt ze sztuką, analizowanie dzieł oraz tworzenie w oparciu o nie własnych prac jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Zarażenie uczniów pasją tworzenia w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, tabletów i gier komputerowych ma zbawienny wpływ na ich rozwój. Stworzenie niewielkich grup osób zainteresowanych sztuką pozwala przekazać więcej informacji poprzez połączenie teorii z praktyką. Powołanie do życia sekcji plastycznej jako dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz zorganizowanie zajęć w mniejszych grupach pozwala na poświęcenie większej uwagi jednostce i indywidualne podejście do ucznia. Rozwiązanie takie z kolei umożliwia dokładne poznanie profesjonalnych technik plastycznych, poszerza horyzonty oraz pokazuje młodym ludziom możliwości, których wcześniej nie dostrzegali.

Kreatywne działania prócz tych najbardziej oczywistych – czyli rozwoju zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu historii sztuki przynoszą także inne korzyści.

Do najważniejszych z nich należą umiejętność twórczego myślenia, rozwój wrażliwości, umiejętności wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Aktywność artystyczna sprzyja także skupieniu uwagi, co pomocne jest nie tylko w procesach twórczych, ale także we wszystkich aspektach życia codziennego i rozwoju psychicznym.
Wszystkie działania w ramach projektu wzbogacają wiedzę uczniów o zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką poprzez wskazanie wielu dróg do ich poznania.

CELE PROJEKTU:

 • rozwijanie wiedzy na temat historii sztuki
 • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultury w celu poszerzenia horyzontów uczestników zajęć (wystawy, warsztaty we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych)
 • pokazanie pełnego spektrum technik plastycznych, oraz form wyrazu artystycznego (takich jak akwarela, gwasz, monotypia, formy graficzne i przestrzenne)
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozbudzanie wrażliwości, umiejętności wielotorowego myślenia, szukania rozwiązań problemu poprzez stosowanie różnych dróg do ich osiągnięcia
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Marlena Kot

CZAS TRWANIA:

 • od październik 2019

PLAN DZIAŁANIA

 1. Zebranie uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami artystycznymi.
 2. Dostosowanie planu pracy do grupy wiekowej
  – w przypadku młodszych klas ( I-III) pokazanie całego spektrum możliwości oraz technik plastycznych – nauka poprzez zabawę;
  ustalenie toku zajęć dla klas starszych, mających na celu przedstawienie szerokiego spektrum technik oraz możliwości (techniki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki);
 3. Rozpoczęcie zajęć od podstaw rysunku zwiększając stopniowo poziom trudności oraz dodając coraz bardziej zaawansowane techniki;
 4. Włączenie do toku zajęć dodatkowych elementów takich jak:
  – pokazy artystyczne
  – wyjścia na wystawy
  – warsztaty plastyczne
 5. Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Browarem Kultury oraz BWA Ostrowiec.
 6. Tworzenie dokumentacji poczynionych postępów w postaci wystawy zbiorowej w BWA i kroniki ze zdjęciami z zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • wystawa prac uczniów w Ostrowieckim Browarze Kultury – BWA,
 • wzmocnienie integracji w grupie,
 • zaobserwowanie rozwoju wrażliwości oraz kreatywności,
 • wzrost zainteresowania historią sztuki,
 • nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem określonych technik,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • pogłębienie zainteresowania uczniów,
 • stworzenie więzi rówieśniczych na podstawie wspólnych pasji i zainteresowań.

PODSUMOWANIE

Edukacja artystyczna przygotowuje młodego człowieka do radzenia sobie z wieloma aspektami życia. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów kształtujących osobowość oraz poczucie wyjątkowości osoby przygotowującej się do wejścia w życie. Pomaga wyzwalać emocje i uczy zarówno samodzielnej pracy, jak i działania w grupie, a co za tym idzie jest nie tylko nośnikiem wiedzy, ale i środkiem wychowawczym. Nie można pozwolić by sztuka jako wartość uniwersalna w starciu ze współczesnym sposobem życia została zapomniana przez jednostki, którym jest ona niezbędna do właściwego rozwoju. Wartość ta jest szczególnie ważna w dobie kryzysu emocjonalnego jaki niesie świat otaczającej nas technologii.

Od początków ludzkości sztuka wzbogacała ludzkie istnienie oraz pomagała w kształtowaniu dojrzałości. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za kontynuowanie tej misji oraz krzewienie kultury wśród następujących po nas pokoleń.