Click to listen highlighted text!

SZKOLNE ATELIER

Kolorowa grafika - rozpryskująca się woda.

Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie w uczniach wrażliwości estetycznej wraz z umiejętnościami manualnymi. Rozwój kulturalny jest elementem niezastąpionym w edukacji młodego człowieka. Stały kontakt ze sztuką, analizowanie dzieł oraz tworzenie w oparciu o nie własnych prac jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Zarażenie uczniów pasją tworzenia w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, tabletów i gier komputerowych ma zbawienny wpływ na ich rozwój. Stworzenie niewielkich grup osób zainteresowanych sztuką pozwala przekazać więcej informacji poprzez połączenie teorii z praktyką. Powołanie do życia sekcji plastycznej jako dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz zorganizowanie zajęć w mniejszych grupach pozwala na poświęcenie większej uwagi jednostce i indywidualne podejście do ucznia. Rozwiązanie takie z kolei umożliwia dokładne poznanie profesjonalnych technik plastycznych, poszerza horyzonty oraz pokazuje młodym ludziom możliwości, których wcześniej nie dostrzegali.

Kreatywne działania prócz tych najbardziej oczywistych – czyli rozwoju zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu historii sztuki przynoszą także inne korzyści.

Do najważniejszych z nich należą umiejętność twórczego myślenia, rozwój wrażliwości, umiejętności wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Aktywność artystyczna sprzyja także skupieniu uwagi, co pomocne jest nie tylko w procesach twórczych, ale także we wszystkich aspektach życia codziennego i rozwoju psychicznym.
Wszystkie działania w ramach projektu wzbogacają wiedzę uczniów o zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką poprzez wskazanie wielu dróg do ich poznania.

Logo projektu - Szkolne Atelier

CELE PROJEKTU:

 • rozwijanie wiedzy na temat historii sztuki
 • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultury w celu poszerzenia horyzontów uczestników zajęć (wystawy, warsztaty we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych)
 • pokazanie pełnego spektrum technik plastycznych, oraz form wyrazu artystycznego (takich jak akwarela, gwasz, monotypia, formy graficzne i przestrzenne)
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozbudzanie wrażliwości, umiejętności wielotorowego myślenia, szukania rozwiązań problemu poprzez stosowanie różnych dróg do ich osiągnięcia
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Marlena Kot

CZAS TRWANIA:

 • od październik 2019

PLAN DZIAŁANIA

 1. Zebranie uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami artystycznymi.
 2. Dostosowanie planu pracy do grupy wiekowej
  – w przypadku młodszych klas ( I-III) pokazanie całego spektrum możliwości oraz technik plastycznych – nauka poprzez zabawę;
  ustalenie toku zajęć dla klas starszych, mających na celu przedstawienie szerokiego spektrum technik oraz możliwości (techniki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki);
 3. Rozpoczęcie zajęć od podstaw rysunku zwiększając stopniowo poziom trudności oraz dodając coraz bardziej zaawansowane techniki;
 4. Włączenie do toku zajęć dodatkowych elementów takich jak:
  – pokazy artystyczne
  – wyjścia na wystawy
  – warsztaty plastyczne
 5. Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Browarem Kultury oraz BWA Ostrowiec.
 6. Tworzenie dokumentacji poczynionych postępów w postaci wystawy zbiorowej w BWA i kroniki ze zdjęciami z zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • wystawa prac uczniów w Ostrowieckim Browarze Kultury – BWA,
 • wzmocnienie integracji w grupie,
 • zaobserwowanie rozwoju wrażliwości oraz kreatywności,
 • wzrost zainteresowania historią sztuki,
 • nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem określonych technik,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • pogłębienie zainteresowania uczniów,
 • stworzenie więzi rówieśniczych na podstawie wspólnych pasji i zainteresowań.

PODSUMOWANIE

Edukacja artystyczna przygotowuje młodego człowieka do radzenia sobie z wieloma aspektami życia. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów kształtujących osobowość oraz poczucie wyjątkowości osoby przygotowującej się do wejścia w życie. Pomaga wyzwalać emocje i uczy zarówno samodzielnej pracy, jak i działania w grupie, a co za tym idzie jest nie tylko nośnikiem wiedzy, ale i środkiem wychowawczym. Nie można pozwolić by sztuka jako wartość uniwersalna w starciu ze współczesnym sposobem życia została zapomniana przez jednostki, którym jest ona niezbędna do właściwego rozwoju. Wartość ta jest szczególnie ważna w dobie kryzysu emocjonalnego jaki niesie świat otaczającej nas technologii.

Od początków ludzkości sztuka wzbogacała ludzkie istnienie oraz pomagała w kształtowaniu dojrzałości. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za kontynuowanie tej misji oraz krzewienie kultury wśród następujących po nas pokoleń.

Grafika dotycząca "Szkolnego Atelier"
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!