Article content

WIZJA I MISJA

WIZJA SZKOŁY
Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą, która w ramach programu nauczania systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną;

Naszym “ukrytym” programem jest etos zdrowia – troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników;
Propagujemy nauczanie poprzez kontakt z przyrodą (zajęcia w terenie, “zielone klasy”, wycieczki, rajdy);
Naszymi podstawowymi wartościami są: zdrowie, miłość, rodzina, uczciwość, tolerancja, przyjaźń, wiara, sprawiedliwość i pracowitość;
Dbamy o pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach osobowości;
Wspieramy naszych wychowanków, uwzględniamy ich indywidualne możliwości i potrzeby;
Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną;
Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców;
Nasze oczekiwania to:
wyedukowany uczeń,
zadowolony rodzic,
usatysfakcjonowany nauczyciel